Tommy`s første havørred på flue i Karup Å. Taget på Flemmings Eng den 11-07-2018.