Karup Å Havørred.

Fanget på min Hardy fibertube 10.6 samt Hardy Brass Faced fluehjul, fisken er 77 cm, så godt 5 kilo, en skøn morgen ved Karup Å.